Ekspertide meeskond

Tallinna õppenõustamisekeskuses alustavad alates 2018/2019 õppeaastast tööd spetsialist- ekspertide meeskond, kelle  eesmärk on toetada õpilasi ja nende vanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste, HEV-koordineerijaid  ning kooli juhtkonda, selleks, et iga õpilane õnnestuks oma haridustee läbimisel.

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustest on alates 01.02.2018 loodud koolidele paindlikumad võimalused toetada õpilast tema eripärast lähtuvalt kas üldise, tõhustatud või eritoe kaudu. Tugevajavate õpilaste, nende perede ja  koolitöötajate toetamisel peame oluliseks valdkonnaülest koostööd, kus nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna teenused on omavahel seotud ning kasutusel on toimivad ennetus-, sekkumis- ja kompensatsioonimeetmed.

Koolid võivad TÕNK spetsialist-ekspertide poole pöörduda kui vajavad tuge

  • õppetegevuste planeerimisel ning läbiviimisel,
  • sobivate õppemetoodikate leidmisel,
  •  õpi- ja/või käitumisraskuste lahendamisel ning sekkumiste ellu viimisel,
  •  arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel,
  • õpilasega seotud võrgustikutöö vahendamisel,

 

Eksperdid:

ada

Ada Kesonen, psühholoog-ekspert  ada.kesonen@tonkeskus.ee

Olen lõpetanud Akadeemia Nord (liidetud Tallinna Ülikooliga) 2009 aastal, kus kaitsesin magistrikraadi psühholoogia erialal. Alates 2008 aastast töötasin koolis koolipsühholoogina, augustist 2014 olen tegev olnud õppenõustamise valdkonnas. Osalesin täisliikmena Tallinna ja Harjumaa Nõustamiskomisjonis.
Olen Kutsekoja poolt atesteeritud 8 taseme koolipsühholoog.
Olulisematest täiendkoolitusest tooksin välja Lahenduskeskse lühiteraapia, Kognitiiv- käitumisteraapia ja Pereteraapia sissejuhatavad koolitused.
Lisaks olen läbinud Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogi hindamisvahendite koolituse ning viin läbi laste vaimse võimekuse testimist.
Kõrvalsuundadena tegutsen superviisorina (lõpetanud 2017 International Supervision and Coaching Institute) ning töötan terapeudina – peresüsteemse konstellöörina.
Samuti olen läbi viinud erinevaid loenguid, koolitusi ja töötubasid ning viimastel aastatel regulaarselt grupisupervisioone ja kovisioone. Oma igapäevases töös pean oluliseks abivajava lapse jaoks turvalise võrgustiku loomist.

 

ada

Monika Aun, sotsiaalpedagoog-ekspert

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe, omandanud sotsiaalpedagoogi tase 7 kutse ja täiendanud end elukestvalt erialastel täiendkoolitustel. Sotsiaalpedagoogika valdkonnas olen tegutsenud üle 20 aasta  ja seda nii  Eestis kui rahvusvahelistes ettevõtetes Soomes ja Saksamaal.

Oma töös väärtustan positiivseid inimsuhteid ja lahenduskeskseid lähenemisi, samuti keskendumine inimese tugevustele ja sisemistele ressurssidele aitab edendada elus vajalikke oskusi. Spetsialistina olen avatud kaasaegsetele toimivatele praktikatele, et neid rakendada oma igapäevatöös. Minu suurepäraseks abiliseks on minu teraapiakoer Sofia, kelle kaasamine sekkumistesse aitab luua positiivseid suhteid, suurendada empaatiat ja arendada sotsiaalseid oskusi.

Olen varasemalt töötanud Tallinna õppenõustamiskeskuses sotsiaalpedagoog-nõustajana ja koordineerijana, mistõttu on mul hea meel taas ühineda suurepärase meeskonnaga.

 

ada

Ingrid Veskiväli, eripedagoog-ekspert, logopeed-ekspert ingrid.veskivali@tonkeskus.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli. Kasvatusteaduste teadusmagistrikraadi olen kaitsnud Tallinna Ülikooli juures (MA kasvatusteadused). Töötanud õppejõuna Tallinna Ülikoolis, eripedagoogina, logopeedina, haiglaõpetajana, vibroakustilise teraapia terapeudina, nõustajana ning olen lektor. Erialased kogemused on nii laste ja õpilaste kui ka üliõpilastega. Töö põhisisu on erivajadustega laste, nende vanemate ja teiste erivajadusega lastega seotud täiskasvanute nõustamisega, kogemus on rehabilitatsioonimeeskonnas, nõustamisspetsialistina õppenõustamiskeskuses, erivajaduste nõustajana lasteaias. Olen välja andnud õppemetoodilist kirjandust.