Eripedagoogid

marika

Marika Leemet

Õppinud Tartu Ülikoolis, omandatud abikooli õpetaja ja logopeedi eriala (diplom võrdsustatud magistrikraadiga).

Täiendkoolitusena läbitud juhtimiskursus, mentorkoolitus, õppenõustamiskeskuste nõustajate täiendkoolitus ja  muud erialased koolitused.

Alates 2000. aastast töötan Tallinna Tondi Põhikoolis õppejuhina ja  sh 2010. aastast kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana.

Olen töötanud lasteaias, lastekodus ja tasandusklassis logopeedina.

Õppenõustamissüsteemis alustasin tööd esimeses koosseisus 2009. aastal ja töötan eripedagoog-nõustajana tänaseni. Lisaks olin aastatel 2000 – 2014 Tallinna laste nõustamiskomisjoni liige.

Õppenõustajana on minu põhiline sihtrühm õpiraskustega  , aktiivsus ja tähelepanuprobleemidega, tundeelu- ja käitumisraskustega, lihtsustatud õppekava alusel õppivad õpilased, nende vanemad ja pedagoogid.

 

merike

Merike Lepp

Õppinud Tallinna Pedagoogika Ülikoolis (Tallinna Ülikool) 1997 – 2001.a., kus omandasin eripedagoog-nõustaja eriala bakalaureuse kraadiga. (Seoses uue 3+2 süsteemiga võrdsustati 4–6-aastane bakalaureus (õppekavadelt, mis akrediteeriti enne 1. septembrit 2002) saadud kõrgharidus magistriõppe lõpetanutega.)

Täiendanud olen end eripedagoogika alastel ja Autismi Ühingu poolt korraldatud koolitustel.

2001.a. sügisel alustasin tööd Tallinna Lasteaed Õunake nõustamisrühmas, kus nõustasin lapsevanemaid ja andsin eripedagoogilist õpet lastele.

2003.a. asusin õpetama Tallinna Lasteaed Õunakeses avatud pervasiivse arenguhäirega laste rühma õpetajana. Pervasiivse arenguhäirega laste õpetamine ja arendamine on minu igapäeva töö ja ka huviala.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse töös osalen alates 2016.aasta veebruarist.

Eripedagoogina on minu põhiline sihtrühm eelkooliealised lapsed.

 

triinu

Triinu Mölter

Magistrikraadi kaitsesin Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja erialal. Olen läbinud erinevaid hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerimise ning õppetegevuse jõukohastamisega seotud täiendkoolitusi.
Õpetajana olen töötanud alates 2009 aasta sügisest. Olen töötanud klassiõpetajana, tasandusklassiõpetajana, huvijuhina, eripedagoogina ning HEV koordinaatorina. Lühikest aega olen osalenud eripedagoogina ka rehabilitatsiooni meeskonnas. Olen oma töö käigus nõustanud vanemaid ning aidanud lapsel üle saada õpiraskustest ning tõsta õpimotivatsiooni.

Tallinna õppenõustamiskeskuses töötan alates 2017 aasta jaanuarist.
Eripedagoog-nõustajana on minu sihtrühm alates eelkooliealised lapsed kuni algklassideni. Minu jaoks töös on väga oluline koostöö lapse, kodu ja õppeasutuse vahel.