Koolituskeskus

Alates 01.09.2018 pakub Tallinna õppenõustamiskeskuse (edaspidi TÕNK) koolituskeskus tasuta koolitusi Tallinna haridusasutustele ja teistele huvilistele.

TÕNK majandustegevusteade nr. 204077 on kättesaadav Eesti Hariduse Infosüsteemi registrist  (EHIS).
Koolitused aiatavad teostada riiklikku „elukestva õppe strateegiat.“

Koolitusjuht:

jber

Jelena Berežnaja koolitusjuht@onk.tln.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli magistratuuri alushariduse pedagoog-nõustaja eriala. Lisaks oman Viljandi Kultuurikolledži kõrghariduse diplomit  laste ja noorte huvijuhi erialal. Olen töötanud koolis huvijuhina, lasteaiaõpetajana,  koolis eelkooli õpetajana ning õppealajuhatajana lasteaedades. Tallinna Õppenõustamiskeskuses töötan koolitusjuhina alates 2018.aasta augustist.