Koolituskeskus

Alates 01.09.2018 pakub Tallinna õppenõustamiskeskuse (edaspidi TÕNK) koolituskeskus tasuta koolitusi Tallinna haridusasutustele ja teistele huvilistele.

TÕNK majandustegevusteade nr. 204077 on kättesaadav Eesti Hariduse Infosüsteemi registrist  (EHIS).
Koolitused aiatavad teostada riiklikku „elukestva õppe strateegiat.“ TÕNK koolituse registreerimine toimub LTP portaali kaudu.

Koolitusjuht:

Julia

Julia Ignatenko koolitusjuht@tonkeskus.ee 

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse alushariduse pedagoogi eriala ning oman pikaajalist kogemust lasteaiaõpetaja ja õppealajuhatajana Tallinna lasteaedades. Töös on mulle suureks abiks varasemalt omandatud magistrikraad ärijuhtimises Tallinna Tehnika Ülikoolis. Tallinna Õppenõustamiskeskuses töötan koolitusjuhina alates 16. september 2020.