Lastepsühhiaater

mallika

Mallika Koel

Õppinud  Tartu Ülikoolis (endine Tartu Riiklik Ülikool) 1966-1973 psühhiaatria erialal ja  Tallinna Ülikoolis ( endine Tallinna Pedagoogikaülikooli Kasvatusteaduskonnas), saades põhikooli ja gümnaasiumi tervisekasvatuse kutseõpingu õpetaja eriala. Täiendkoolitustena läbitud eripedagoogika erialal, internatuur psühhiaatria erialal jpm. Olen tervishoiutöötajate riiklikus registris psühhiaatria erialal (D04269)

Alates 2001- k.a. olen Tallinna Linna Nõustamiskomisjoni liige psühhiaater-ekspert.

Tegelen nii eestikeelsete- kui ka venekeelsete lastega ja nende vanematega.