Mänguterapeut

aneta

Eva Näf
Mu süda kuulub lastele ja kõigile neile, kes seisavad laste ja perede heaolu eest. Selleks, et osata paremini märgata ja toeks olla, olen õppinud õeks, töötanud kiirabi- ja lasteõena, lapsevanemate nõustajana ja õpetanud tervishoiu kõrgkoolis lasteõendust. Terviseõenduse magistriõpingutes oli suur rõhk inimese ja kogukonna sotsiaalse toimetuleku toetamisel, jõustamisel ja nõustamisel, kuid soovist osata ja suuta rohkem, olen õppinud ka mänguterapeudiks, superviisoriks, coachiks, kriisinõustajaks, sünni- ja leinatoetajaks ning täiendanud end väärkohtlemise mõistmise ja märkamise, lahenduste leidmise, sekkumiste, laste leina ja sotsiaalsete oskuste toetamise vallas. Oma teadmisi ja oskusi olen rakendanud ka Karukliiniku ettevõtmistes, kus ühelt poolt õpetan lastele esmaabi ja teisalt püüan toetada nende laste toimetulekut, kes kogevad protseduuride ja õe-arsti külastustega hirmu ja ärevust. Tallinna Õppenõustamiskeskuse töös osalen alates 2021. aasta oktoobrist. Mänguterapeudina kasutan võimalusel mittedirektiivset lähenemisviisi, et laps saaks vabalt läbi mängu ja mänguasjade väljendada enda kogemusi, tundeid, vajadusi ning seda, kuidas ta ennast ja maailma näeb. Mänguteraapia põhiline sihtrühm on eelkooliealised ja noorema kooliastme lapsed.