Supervisioonid

supervizii

Supervisioon  on inimeste nõustamine seonduvalt nende tööalase ja professionaalse arenguga.  Supervisiooni eesmärk on inimese tööressursi taastamine ja professionaalse efektiivsuse tõstmine.

Supervisiooni käigus:

  inimene õpib tunnetama oma tööalaseid piire

  leiab konkreetsetes töösituatsioonides alternatiivseid tegevusi

  formeeruvad suhted kolleegidega,  alluvatega,  juhtkonnaga

  arenevad  meeskonnatöö oskused

  väheneb tööstress

  ennetatakse läbipõlemissündroomi

  kujunevad tööstrateegiad