Direktor

milena

Milena Pogodajeva, milena.pogodajeva@tonkeskus.ee 

Kohe peale Riikliku Leningradi Herzeni nim. Pedagoogilise Instituuti defektoloogia teaduskonna lõpetamist 1983. aastal alustasin töötamist logopeedina Tallinna II. Eriinternaatkoolis.

Töötasin Tallinna 92. Lasteaias tasandusrühma logopeedina, Tallinna Pae Gümnaasiumis, Kadrioru Põhikoolis ning Lasnamäe Põhikoolis logopeedina.

Aastatel 2004 – 2013  töötasin Ristiku Phikooli võõrkeele õpetajana. Alates oktoobrist 2013 kuni 2017 detsembrini  töötasin Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakonna peaspetsialistina. Tegelesin HEV õpilastega töö korraldamisega Tallinnas.

Praegu olen Tallinna õppenõustamiskeskuse direktor.

Olen eripedagoogina üle 35 aasta HEV-lastega töötanud. Tänu pikale tööstaažile on mul selles valdkonnas hästi palju kogemusi. Aastatel 200 – 2014 tegutsesin Tallinna Laste Nõustamiskomisjoni eksperdi-nõustajana ja liikmena.

Alates 2010. aastast olen leidnud rakendust Tallinna õppenõustamiskeskuses eripedagoog-nõustajana.

Keskuse raames nõustan lastevanemaid ja pedagooge laste/õpilaste arendamisel ja toimetuleku toetamisel; lapsele jõukohase õppematerjali valikul, erinevate õpistrateegiate ja võtete kasutamisel, individuaalse õppe- või ainekava koostamisel ja rakendamisel  ning õpilaste hindamise korraldamisel.

Olen EEL (Eesti Eripedagoogide Liit) liige; töövõtulepingutega töötan Vabariigi õpetajate täienduskoolitussüsteemis, koolituste ja loengute läbiviimine Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži alluvuses, Õppekeskuses Intellekt ning Kersti Võlu Koolituskeskuses.

Olen „Aasta õppenõustamisspetsialist (eripedagoog) 2013“ riiklikul tasandil.

Olen “Aasta hariduse sõber 2020, 2021” linna tasandil.

Järjepidevat täiendan ennast erinevatel koolitustel nii Eestis, kui ka välismaal.

Mind motiveerib armastus laste vastu, soov ja oskus aidata HEV lapsi ja nende vanemaid, soov rakendada praktikas oma eripedagoogilist ja logopeedilist töökogemust.