Esmatasandi abi

Spetsiifilist abi osutavad spetsialistid lastele, keda on eelnevalt nõustatud ja kelle puhul on kindlaks tehtud abi vajadus. Eesti töökeelega spetsialistid osutavad esialgu logopeedilist, eripedagoogilist ja psühholoogilist abi eelkooliealistele lastele. Samuti eesti töökeelega psühholoog ja eripedagoog osutavad abi algklasside õpilastele.

korrektsia

Logopeediline abi –  eelnevalt nõustamisel täpsustatud laste kõneprobleemide korrektsioon.Tööd viiakse läbi nii rühmas (2 -3 last) kui ka individuaalselt. Logopeedilise töö sisu ja võtete valik oleneb lapse kõneprobleemi iseloomust, lapse kõnearengu tasemest ja lapse vanusest.

Logopeed: Kaia Maripuu
Vastuvõtt aadressil:  Ehitajate tee 23 (Tallinna Lasteaed Õunake)

Logopeed: Ilme Tago
Vastuvõtt aadressil: Saku 7 (Tallinna Südameke Lasteaed)

Logopeed: Yogita Sharma
Vastuvõtt aadressil: Saku 7 (Tallinna Südameke Lasteaed)

Logopeed: Liis Veske
Vastuvõtt aadressil: Martsa 2 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

Logopeed: Hille-Mai Seero
Vastuvõtt aadressil: Kraavi tn 10, Tallinn (Tallinna Lasteaed Kraavikrõll)

Logopeed: Kristiina Jasmiin Rebane
Vastuvõtt aadressil: Martsa 2 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

Logopeed: Mai Uudevald
Vastuvõtt aadressil: Tondi 40 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

eri

Eripedagoogiline abi –  töö laste psüühiliste protsessidega – mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemise arendamine. Tööd viiakse läbi nii rühmas (kuni 4 last) kui ka individuaalselt.

Eripedagoog: Merike Lepp
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

Eripedagoog: Triinu Mölter
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

neuro

Muusikateraapia on muusika ja/või selle elementide (heli, rütmi, meloodia, harmoonia) kasutamine kvalifitseeritud muusikaterapeudi poolt kliendi või grupiga protsessis, mis  on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeu­tiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada  füüsilisi, emot­sionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Muusikateraapia eesmärgiks on arendada potentsiaale ja/või taas­tada indiviidi funktsioone nii, et ta saavutaks parema  intra- ja inter­personaalse integratsiooni, seega saavutada parem elukvaliteet en­netamise, taastamise või ravi kaudu.
Eripedagoog — muusikaõpetaja: Kelli Kiipus
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

pshl

Psühholoogiline abi – pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid ressursse ning seeläbi luua muutus oma suhetes ja elus tervikuna.

Psühholoog: Ingel Lilienberg
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Dekreedipuhkusel

Psühholoogiline abi – laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendus- ja maailmaga suhtlemise viis. Kunstiteraapias saab laps võimaluse “jutustada” oma lugu või analüüsida oma probleeme ning leida sellele lahendusi läbi loominguliste tegevuste. Kunstiteraapia sobib erinevate psühholoogiliste ja arenguliste probleemide korral ning võib olla hea suhtlemise viis nii väga argliku kui ka üliaktiivse lapse aitamisel. Seda  juba esimestest eluaastatest, kui kõne on veel vähene. Kuid sageli on kunst ka teismeliste jaoks, kes ei armasta väga oma tunnetest ja mõtetest rääkida, just üks sobilik viis ennast analüüsida ja seeläbi olukorrale lahendusi leida. Enamasti kasutan oma töös laste ja noortega visuaalkunstiteraapia tehnikaid ehk joonistamist, maalimist, voolimist, kleepimist ja lõikamist. Vahel tuleb appi võtta ka muusika, mis toetab loomingulist protsessi.

Psühholoog: Heli Rand
Vastuvõtt aadressil: Tondi 40 (Tallinna õppenõustamiskeskus)

pshl

Mänguteraapiast on abi kolimisest tingitud häiritud elustiili, õnnetusjuhtumite, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul.
Mänguterapeutiline lähenemine võib olla kasulik ka lastele, kellel on pidevad probleemid koolis, kodus või teistes eluvaldkondades.
Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinavaid tööriistu – kasutatakse liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale,
muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne.
Eripedagoog-mänguterapeut: Kaie Ojassalu
Vastuvõtt aadressil: Tondi 40 (Tallinna Õppenõustamiskeskus)