Esmatasandi abi

Spetsiifilist abi osutavad spetsialistid lastele, keda on eelnevalt nõustatud ja kelle puhul on kindlaks tehtud abi vajadus. Eesti töökeelega spetsialistid osutavad esialgu logopeedilist, eripedagoogilist ja psühholoogilist abi eelkooliealistele lastele. Samuti eesti töökeelega psühholoog ja eripedagoog osutavad abi algklasside õpilastele.

korrektsia

Logopeediline abi –  eelnevalt nõustamisel täpsustatud laste kõneprobleemide korrektsioon.Tööd viiakse läbi nii rühmas (2 -3 last) kui ka individuaalselt. Logopeedilise töö sisu ja võtete valik oleneb lapse kõneprobleemi iseloomust, lapse kõnearengu tasemest ja lapse vanusest.

Logopeed: Kaia Maripuu
Vastuvõtt aadressil:  Ehitajate tee 23 (Tallinna Lasteaed Õunake)

Teisipäeviti 13.00 – 18.00
Kolmapäeviti 09.00 – 15.00

Logopeed: Ilme Tago
Vastuvõtt aadressil: Saku 7 (Tallinna Südameke Lasteaed)
Kolmapäeviti 14.00 – 20.00
Reedeti         08.00 – 13.00

Logopeed: Yogita Sharma
Vastuvõtt aadressil: Saku 7 (Tallinna Südameke Lasteaed)
Esmaspäeviti 09.00 – 12.30; 14.00 – 17.00
Teisipäeviti 09.00 – 12.30; 14.00 – 17.00
Kolmapäeviti 09.00 – 12.30

Logopeed: Liis Veske
Vastuvõtt aadressil: Martsa 2 (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Esmapäeviti 16.00 – 19.30
Neljapäeviti 16.00 – 19.30

Logopeed: Hille-Mai Seero
Vastuvõtt aadressil: Kraavi tn 10, Tallinn (Tallinna Lasteaed Kraavikrõll)
Kolmapäeviti 14.00 – 18.00
Reedeti 09.00 – 16.00

Logopeed: Loona Kattai
Vastuvõtt aadressil: Kannikese 13, (Tallinna Kannikese Lasteaias)
Esmaspäeviti       13.30 – 18.30
Kolmapäeviti        13.30 – 18.30

 

eri

Eripedagoogiline abi –  töö laste psüühiliste protsessidega – mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemise arendamine. Tööd viiakse läbi nii rühmas (kuni 4 last) kui ka individuaalselt.

Eripedagoog: Merike Lepp
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Teisipäeviti 15.00 – 17.00
Neljapäeviti 15.00 – 18.00

Eripedagoog: Katrin Koger
Vastuvõtt aadressil: Raua 6 (Tallinna 21.Kool)
Esmaspäeviti 15.30 – 19.30
Teisipäeviti 16.00 – 19.30
Neljapäeviti 16.00 – 19.30

Eripedagoog: Triinu Mölter
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Esmaspäeviti 17.30 – 19.30
Kolmapäeviti 17.30 – 19.30
Laupäeviti eelneval kokkuleppel

 

neuro
Neurodünaamiline võimlemine – see on füüsiliste harjutuste ja liikumismärgude süsteem, mis on suunatud sensomotoorse integratsiooni – aju võime ühendada ja töödelda meeleelunditelt saadavat informatsiooni – arengule. Need tunnid on kasulikud praktiliselt kõigile lastele, kuna sensomotoorne integratsioon on psüühilise arengu kohustuslik etapp. Kaasaegsete laste spontaanne liikumisaktiivsus on vähene, seetõttu ei saa nende aju piisavat informatsiooni keha asendi kohta ruumis. Sensomotoorse integratsiooni kujunemise protsess on häiritud. See segab kõrgemate psüühiliste funktsioonide arengut. Isegi koolieas ilmneb paljudel lastel sensomotoorse integratsiooni protsesside väljakujunematus, vaatamata treeningutele spordiringides. Nendes tundides toimub mitterääkivate ning kõne- ja suhtlemishäiretega laste aktiivse kõne esilekutsumine.

Eripedagoog-liikumisõpetaja: Aneta Raudvee
Vastuvõtt aadressil: Martsa 2, (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Esmaspäeviti 16.00 – 19.30
Kolmapäeviti 9.00 – 17.00
Neljapäeviti 14.00 – 19.00
Reedeti 9.00 – 14.30

pshl

Psühholoogiline abi – pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid ressursse ning seeläbi luua muutus oma suhetes ja elus tervikuna.

Psühholoog: Ingel Lilienberg
Vastuvõtt aadressil: Vilde tee 120 (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Esmaspäeviti 16.00 – 18.30
Neljapäeviti 15.00 – 18.30
Kolmapäeviti ja teisipäeviti eelneval kokkuleppel

Psühholoogiline abi – laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendus- ja maailmaga suhtlemise viis. Kunstiteraapias saab laps võimaluse “jutustada” oma lugu või analüüsida oma probleeme ning leida sellele lahendusi läbi loominguliste tegevuste. Kunstiteraapia sobib erinevate psühholoogiliste ja arenguliste probleemide korral ning võib olla hea suhtlemise viis nii väga argliku kui ka üliaktiivse lapse aitamisel. Seda  juba esimestest eluaastatest, kui kõne on veel vähene. Kuid sageli on kunst ka teismeliste jaoks, kes ei armasta väga oma tunnetest ja mõtetest rääkida, just üks sobilik viis ennast analüüsida ja seeläbi olukorrale lahendusi leida. Enamasti kasutan oma töös laste ja noortega visuaalkunstiteraapia tehnikaid ehk joonistamist, maalimist, voolimist, kleepimist ja lõikamist. Vahel tuleb appi võtta ka muusika, mis toetab loomingulist protsessi.

Psühholoog: Heli Rand
Vastuvõtt aadressil: Martsa 2 (Tallinna õppenõustamiskeskus)
Esmaspäeviti 11.00 – 19.00
Teisipäeviti 9.00 – 17.00
Kolmapäeviti 9.00 – 17.00
Neljapäeviti ja reedeti nõustamised ja vaatlused eelneval kokkuleppel

Mänguteraapiast on abi kolimisest tingitud häiritud elustiili, õnnetusjuhtumite, haiguse, füüsilise puude, pereprobleemide, väärkohtlemise või hülgamise puhul.
Mänguterapeutiline lähenemine võib olla kasulik ka lastele, kellel on pidevad probleemid koolis, kodus või teistes eluvaldkondades.
Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinavaid tööriistu – kasutatakse liiva, savi jt voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale,
muusikainstrumente, loovat visualiseerimist, biblioteraapia elemente, maske jne.

Eripedagoog: Kaie Ojassalu
Vastuvõtt aadressil: Õie 37 (Nõmme Tervisekliinik)
Esmaspäeviti 16.00 – 18.00
Kolmapäeviti 14.00 – 17.00