Koolituskalender

TÕNK Koolituskeskuse koolituskava 2020-2021 õ.a.

  • Mai 2021

Maikuus TÕNK koolituskeskus pakub distantsõpet veebikeskkonnas ja kontaktõpet.

Ühest asutusest registreeritakse mitte rohkem kui 2 inimest kui ei ole teisiti kokku lepitud! Teised soovijad lisatakse ootenimekirja. TÕNK koolituskeskus jätab endale õiguse koostada ise õppegrupid. Oma mitteosalemisest palume teavitada vähemalt 2 päeva ette: koolitusjuht@tonkeskus.ee või tel. 59 12 17 61

 

TÕNK KOOLITUSED LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
Seminari teema Koolitaja Kuupäev Toimumiskoht Sihtrühm Lisainfo
1. Koolivalmidus.
Registreerimine
Ingrid Veskiväli, TÕNK eripedagoog-logopeed/ekspert 25.05.2021
13.00 – 14.30
Tondi 40 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 10 inimest
2. Laps ja nutiseadmed.
Registreerimine
Ruuda Lind, TÕNK koordinaator, eripedagoog 26.05.2021
13.00 – 14.30
Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 20 inimest
3. Laste emotsionaalse arengu toetamine loovteraapia võtetega.
Registreerimine
Heli Rand, TÕNK psühholoog- nõustaja 27.05.2021
13.30 – 15.00
Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 20 inimest
TÕNK KOVISOONID LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
1. Kovisioon lasteaiaõpetajatele.
Registreerimine
Ingrid Veskiväli, TÕNK eripedagoog-logopeed/ekspert 18.05.2021
13.00 – 14.30
Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Grupi suurus: kuni 10 inimest
2. Supervisioon lasteaiaõpetajatele.
Registreerimine
Saale Kibin, TÕNK psühholoog-nõustaja 24.05.2021
14.00 – 17.00
Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Grupi suurus: kuni 10 inimest
TÕNK KOOLITUSED KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Õpetuse diferentseerimine.
Registreerimine
Marika Leemet, TÕNK eripedagoog- nõustaja 18.05.2021
14.30 – 16.00
Tondi 40 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 10 inimest
2. Metafoorkaardid.
Registreerimine
Ada Kesonen,
TÕNK psühholoog-ekspert
26.05.2021
14.00 – 15.30
Tondi 40 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 10 inimest
TÕNK KOVISOONID KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)