Koordinaator

ruuda

Ruuda Lind, oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

Aastatel 1974 – 1980 õppisin Tartu Ülikoolis defektoloogia erialal, mille lõpetasin  abikooli õpetaja ja logopeedi kvalifikatsiooniga. 1990 – 1993 õppisin Usuteaduste Instituudis religioonipedagoogika erialal, mille lõpetasin gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja diplomiga. 2002 – 2004 õppisin Estonian Business Schooli avaliku halduse magistriõppes, oman MPA magistrikraadi aastast 2004.

Alates 1980 –   kuni käesoleva ajani,  töötan Ristiku Põhikoolis, viimased 19 aastat kooliarenduse  ja metoodika ala õppealajuhatajana.

Lisaks olen töötanud 2008 – 2011  ESF programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine“ Tallinna Õppenõustamiskeskuses koordinaatorina.

2015 – kuni käesoleva ajani töötan Tallinna Õppenõustamiskeskuses koordinaatorina.

Varasemalt,  alates aastast 1992 olen töötanud Tallinna Laste Nõustamiskomisjonis ekspert- nõustajana ja ka komisjoni liikmena. 2008 – 2010 olen olnud koduõppe koordinaator Tallinna Laste Nõustamiskomisjonis.

Töötan lisaks õpetajate täiendkoolitussüsteemi raames, viin läbi koolitusi, seminare ja loenguid  Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Usuteaduste Instituudi j ja erinevate koolitusfirmade egiidi all. Alates 2015 – kuni käesoleva ajani TLÜ „Noored kooli“ programmi lektor. Loengud ja koolitused on kõik seotud eripedagoogika valdkonnaga, sh ka varasema tööga nõustamiskomisjonis ja praeguse tööga Tallinna Õppenõustamiskeskuses. Olen motiveeritud töötama Tallinna Õppenõustamiskeskuses ja panustama süsteemi edasisse arengusse.

Olen teinud vabatahtlikku tööd alates 1991- kuni käesoleva ajani Tallinna NNKÜ/NMKÜ-s, erinevates projektides, olles ka juhatuse esimees 2004 – 2009 ja  Eesti NNKÜ/NMKÜ juhatuse liige.

Käesoleval ajal olen Eesti Eripedagoogide Liidu juhatuse liige ja Eesti Eripedagoogide Liidu esindaja Eesti Hariduse Kutsenõukogus.