Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik:
Sekretär Alevtina Bakaljas
Telefoni number:
+372 53 410 279
E-post tonk@tonkesku.ee