Kovisioonid

supervizii

Kovisioon on samasisulist tööd tegevate inimeste regulaarne kohtumine, kus üksteise kogemuste ja teadmiste koondamisel leitakse lahendusi oma tööalastele olukordadele.

Kasutame TÕNK-is kovisiooni (kollegiaalne supervisioon, kollegiaalne coaching) – meetodit, mis on mõeldud kolleegide vaheliseks juhtumipõhiseks nõustamiseks. Kovisiooni kasutatakse  ühiselt juhtumile lahenduste leidmiseks,  üksteise toetamiseks ja julgustamiseks.

Peamised kovisiooni kasuteguridon:

   Lahenduste leidmine antud juhtumile

♦   Teadmiste ja info jagamine

♦   Usalduse ja koostöö suurenemine

♦   Lapse ümber toetava võrgustiku kujunemine

♦   Osalejate eneseareng

♦   Vahetu tagasiside võrgustikus