Seminarid

seminary

Seminar – see on töövorm, kus teooria toetub praktikale.  Seminari läbiviimise metoodikas toimub  osalejate arutelu esitatud leongumaterjali, filmide, videote jm illustreeriva materjali põhjal. Oluline on, et  arutelu käigus saaksid kõik osalejad esitada omapoolseid küsimusi ja jagada oma arvamusi. Kuuldu ja nähtu tuleb seostada praktikaga.

Seminari eelis teiste õppemeetodite ees seisneb interaktiivse õpikeskkonna loomises.Tänu sellele on õppeprotsess efektiivne.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid viivad edukalt läbi seminare teemadel, mis huvitavad nii pedagooge, lapsevanemaid kui ka õppijaid.