Sotsiaalpedagoogid

nats

Natalija Tsõmbaljuk

2009.aastal olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe. Jyväskyla Ülikoolis olen läbinud 320 t eripedagoogi täiendkursused. Tööpõllul olen pikaajaliselt tegelenud erivajadustega laste õpetamisega. Oman töökogemust rehabilitatsioonimeeskonnas. Õppenõustamisega olen seotud 2016.aastast. Rajaleidja keskuses olen töötanud sotsiaalpedagoogina, tegelesin laste, lastevanemate ning haridus- ja kohalike omavalitsuste töötajate nõustamisega.

Olen Kutsekoja poolt atesteeritud 7 taseme sotsiaalpedagoog.

Olen avatud kuulaja. Oma töös lähtun lapse vajadustest, hindan lapse toimetulekut õppekeskkonnas ja kodus, analüüsin tugevusi ja nõrkusi, aitan otsida motivatsiooni ja lahendusi järgmiste tegevuste osas.

Olen arvamusel, et lapse edukaks arenguks on võtmesõnadeks “perekond” ja “koostöö”.