Tellitavad koolitused

Koolitused Tallinna haridusasutustele tellimuse alusel

Õppeasutus Koolituse teema Koolitaja Kuupäev
Rõõmupesa Lasteaed 1. Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine lasteaiaõpetajate poolt. Koostöö lapsevanematega. Saale Kibin 14.02.2019
2. Lapse erivajaduste varajane märkamine, lapse arengu toetamine. Heli Rand 30.05.2019
Kelluke Lasteaed 1 .Lapse erivajaduste varajane märkamine, lapse arengu toetamine. Heli Rand 16.05.2019
Nurmenuku Lasteaed 1. ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias. Heli Rand 02.05.2019
Südameke Lasteaed 1. ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias Heli Rand 09.05.2019
Mudila Lasteaed 1. Tuge vajavate laste vanemate nõustamine, teavitamine ja juhendamine lasteaiaõpetajate poolt. Koostöö lapsevanematega”. Saale Kibin 14.03.2019
Pääsupesa Lasteaed 1. Käitumisraskustega lapsed lasteaias. Kuidas toime tulla? Kärt Käesel 26.02.2019
Vormsi Lasteaed 1.Arengulise erivajadusega lapse märkamine ja abistamine rühmas.”  Hammustav laps. ATH laps ja lapsevanematega suhtlemine. Kärt Käesel 25.02.2019
Rännaku Lasteaed * teema täpsustamisel Kärt Käesel 22.03.2019
Tallinna Arte Gümnaasium 1.Võrgustiku koostöö HEV õpilase toetamisel. Ruuda Lind 26.03.2019
Ootelist: Tallinna Loitsu Lasteaed

Tallinna Nõmme Gümnaasium