Tugigrupid

gruppy_podderzhki

HEV lastega töötavate pedagoogide tugigrupid

Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid kutsuvad koostöögruppidesse alushariduse erirühmade ja koolide eriklasside õpetajaid. Neil õpetajatel on  raskusi erimetoodikate rakendamise ja  HEV lastele  sobiva õppeprotsessi kujundamisega. Sageli tekib tunne, et oskusi ja teadmisi napib ning seetõttu ollakse tööalaselt läbipõlemise piiril.

Juhtumite analüüsimine koostööprotsessis õppenõustamiskeskuse spetsialistidega aitab õpetajatel näha uusi aspekte oma töös erivajadustega lastega ja töötada tulemuslikult. Samuti aitab see koostöövorm ennetada tööalast läbipõlemist.

 

gruppy_podderzhki2

HEV lapse lastevanemate tugigrupid

Kodune olukord ja tugi on HEV lapse arengus kõige olulisem faktor, sellest sõltub lapse toimetulek. Vanemate hool ja armastus aitavad  lapsel ületada ettetulevaid raskusi.Olla erivajadusega lapse vanem – see nõuab ka vanemalt erilisi teadmisi ja oskusi. Lapsevanem peab teadma oma lapse erivajaduse olemust ja tausta. Erivajadusega lapse kasvatamine nõuab vanematelt palju aega, jõudu ja hingelist ressurssi.  Alati ei ole ka arusaadav, mida lapse kohta ütlevad spetsialistid – arstid, psühholoogid, eripedagoogid. Siin tulevad appi Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid, kes kohtuvad vanematega  ja kutsuvad neid tugigruppidesse.
Lasteaed või koolsaab registreeruda psühholoogi nõustamisele. Psühholoog korraldab tugigrupi töö kaasates teisi spetsialiste.