Календарь

TÕNK Koolituskeskuse koolituskava 2021-2022 õ.a.

  • Detsember 2021

Ühest asutusest registreeritakse mitte rohkem kui 2 inimest kui ei ole teisiti kokku lepitud! Teised soovijad lisatakse ootenimekirja. TÕNK koolituskeskus jätab endale õiguse koostada ise õppegrupid. Oma mitteosalemisest palume teavitada vähemalt 2 päeva ette: koolitusjuht@tonkeskus.ee või tel. 59 12 17 61

Anname teile teada, et registreerimine meie koolitustele on avatud LTP portalis.

Koolitustele registreerimine toimub LTP kaudu järgmisel lingil https://linnatootaja.tallinn.ee/. Valige palun rubriik “Koolituse otsing” ja koolitusasutuseks märkige Tallinna Õppenõustamiskeskus.

Tõend koolitusel osalemise kohta saadetakse e-mailile kõikidele seminaril osalenutele peale koolitust 2 nädala jooksul.

 

TÕNK KOOLITUSED LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
Seminari teema Koolitaja Kuupäev Toimumiskoht Sihtrühm Lisainfo
1. Neuropsühholoogiline lähenemine ruumikujutluste arendamiseks koolielikul (vene keeles). Jekaterina Buzõkina, TÕNK psühholoog-nõustaja 07.12.2021 13.00-14.30 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
2. Õpetaja heaolu ja stressijuhtimise teejuht “Õpetaja saab hakkama!” (eesti keeles).
Kärt Käesel, TÕNK psühholoog- nõustaja 9.12.2021 14.00-15.30 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
3. Lapse kõne perioodid (vene keeles). Tatjana Solts, TÕNK logopeed-nõustaja 13.12.2021 13.30-15.00 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
4. “Lipusüsteemi tutvustav koolitus” (eesti keeles). Heli Rand, TÕNK psühholoog 16.12.2021 13.00-15.00 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
5. Individuaalne arengukava, selle rakendusvõimalused ja kasu lapsele (eesti keeles). Ingrid Veskiväli, TÕNK eripedagoog-logopeed/ekspert 07.12.2021 13.30-15.00 Tellimiskoolitus Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Rühm on täis.
TÕNK KOVISOONID LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
1. Supervisioon lasteaiaõpetajatele (eesti keeles). Saale Kibin, TÕNK psühholoog-nõustaja 06.12.2021 14.00-17.00 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 15 in.
TÕNK KOOLITUSED KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Sotsiaalabi võimalused erivajadustega laste abistamisel (vene keeles). Natalija Tsõmbaljuk, TÕNK sotsiaalpedagoog 08.12.2021 14.00-15.30 Zoom keskkond Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
2. Õpetaja heaolu ja stressijuhtimise teejuht “Õpetaja saab hakkama!” lasteaias.(eesti keeles). Kärt Käesel, TÕNK psühholoog- nõustaja 09.12.2021 14.00-15.30 Zoom keskkond Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
3. Õpetaja kommunikatiivne tegevus (vene keeles). Nadezda Kirillova
TÕNK psühholoog-ekspert
14.12.2021 15.00-16.30 Zoom keskkond Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
TÕNK KOVISOONID KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Koolipsühholoogide kovisioon (eesti keeles). Ada Kesonen, TÕNK psühholoog-ekspert 01.12.2021 14.00-15.30 Zoom keskkond Kooli tugispetsialistid Rühm on täis.