Ekspertide meeskond

Tallinna õppenõustamisekeskuses alustavad alates 2018/2019 õppeaastast tööd spetsialist- ekspertide meeskond, kelle  eesmärk on toetada õpilasi ja nende vanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste, HEV-koordineerijaid  ning kooli juhtkonda, selleks, et iga õpilane õnnestuks oma haridustee läbimisel.

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustest on alates 01.02.2018 loodud koolidele paindlikumad võimalused toetada õpilast tema eripärast lähtuvalt kas üldise, tõhustatud või eritoe kaudu. Tugevajavate õpilaste, nende perede ja  koolitöötajate toetamisel peame oluliseks valdkonnaülest koostööd, kus nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna teenused on omavahel seotud ning kasutusel on toimivad ennetus-, sekkumis- ja kompensatsioonimeetmed.

Koolid võivad TÕNK spetsialist-ekspertide poole pöörduda kui vajavad tuge

  • õppetegevuste planeerimisel ning läbiviimisel,
  • sobivate õppemetoodikate leidmisel,
  •  õpi- ja/või käitumisraskuste lahendamisel ning sekkumiste ellu viimisel,
  •  arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel,
  • õpilasega seotud võrgustikutöö vahendamisel,

 

Eksperdid:

ada

Ada Kesonen, psühholoog-ekspert  ada.kesonen@tonkeskus.ee

Olen lõpetanud Akadeemia Nord (liidetud Tallinna Ülikooliga) 2009 aastal, kus kaitsesin magistrikraadi psühholoogia erialal. Alates 2008 aastast töötasin koolis koolipsühholoogina, augustist 2014 olen tegev olnud õppenõustamise valdkonnas. Osalesin täisliikmena Tallinna ja Harjumaa Nõustamiskomisjonis.
Olen Kutsekoja poolt atesteeritud 8 taseme koolipsühholoog.
Olulisematest täiendkoolitusest tooksin välja Lahenduskeskse lühiteraapia, Kognitiiv- käitumisteraapia ja Pereteraapia sissejuhatavad koolitused.
Lisaks olen läbinud Tallinna Ülikoolis koolipsühholoogi hindamisvahendite koolituse ning viin läbi laste vaimse võimekuse testimist.
Kõrvalsuundadena tegutsen superviisorina (lõpetanud 2017 International Supervision and Coaching Institute) ning töötan terapeudina – peresüsteemse konstellöörina.
Samuti olen läbi viinud erinevaid loenguid, koolitusi ja töötubasid ning viimastel aastatel regulaarselt grupisupervisioone ja kovisioone. Oma igapäevases töös pean oluliseks abivajava lapse jaoks turvalise võrgustiku loomist.

 

ada

Ingrid Veskiväli, eripedagoog-ekspert, logopeed-ekspert ingrid.veskivali@tonkeskus.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli. Kasvatusteaduste teadusmagistrikraadi olen kaitsnud Tallinna Ülikooli juures (MA kasvatusteadused). Töötanud õppejõuna Tallinna Ülikoolis, eripedagoogina, logopeedina, haiglaõpetajana, vibroakustilise teraapia terapeudina, nõustajana ning olen lektor. Erialased kogemused on nii laste ja õpilaste kui ka üliõpilastega. Töö põhisisu on erivajadustega laste, nende vanemate ja teiste erivajadusega lastega seotud täiskasvanute nõustamisega, kogemus on rehabilitatsioonimeeskonnas, nõustamisspetsialistina õppenõustamiskeskuses, erivajaduste nõustajana lasteaias. Olen välja andnud õppemetoodilist kirjandust.