Meie keskus

Tere tulemast Tallinna Õppenõustamiskeskuse kodulehele!

Tallinna Õppenõustamiskeskus alustas oma tööd  teiste maakondade õppenõustamiskeskustega samal ajal – 2009. aastal ESF programmi „Õppenõustamisüsteemi arendamine“  raames.  Samas süsteemis töötati kuni 2014 aastani. Keskuses töötas siis 11 eripedagoogi, 10 psühholoogi, 12 logopeedi ja 3 sotsiaalpedagoogi. Kokku teostati antud ajavahemikus 5602 individuaalset nõustamist, 488 perenõustamist, 1350 kaugnõustamist telefoni ja meili teel, 1368 grupinõustamist, lisaks teostati 455 vaatlust haridusasutustes kohapeal. Kokku nõustati 15005 last, 7268 lapsevanemat, 7203 pedagoogi ning  erinevate haridusasutuste töötajat  ja spetsialisti.

Kahel korral tunnistati Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid parimateks nõustajateks Eesti õppenõustamissüsteemis. 2011. aastal pälvis nimetatud tunnustuse sotsiaalpedagoog Leena Arras ja 2013. aastal eripedagoog Milena Pogodajeva.

5.oktoobril 2017 kinnitas Tallinna Linnavolikogu TÕNK rajamise iseseisva munitsipaalasutusena. Ning 22. novembril 2017 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kinnitatakse Milena Pogodajeva Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori ametikohale.

Praegu töötab keskuses 43 pädeva kvalifikatsiooniga spetsialisti: eripedagoogid – Marika Leemet, Ingrid Veskiväli, Svetlana Botnarjuk, Merike Lepp, Triinu Mölter, Marina Baranov, Aleksandra Melnikova, Jekaterina Chernousova; eripedagoog – muusikaõpetaja Kelli Kiipus, eripedagoog – liikumisõpetaja Aneta Raudvee, eripedgoog-mänguterapeut Eva Näf; logopeedid – Linnu – Lydia Mae, Tatjana Solts, Mai Uudevald, Jekaterina Tšukardina, Olga Priimann, Anna Malahhova, Rita Korbelainen, Ilme Tago, Yogita Sharma, Hille-Mai Seero, Liis Veske, Kristiina Jasmiin Rebane, Natalja Panova, Albina Bjurkland, Elvira Solovjova, Loona Kattai, Aleksandra Ušanova, Jana Žogal, Aliona Haveinovich; psühholoogid – Lilia Tkatš, Kärt Käesel, Heli Rand, Saale Kibin, Ada Kesonen, Nadežda Kirillova, Olga Minajeva, Jelena Petrenko, Ekaterina Buzykina, Ingel Lilienberg; sotsiaalpedagoog Natalja Tur;  keskuse koordinaator – eripedagoog Ruuda Lind ja TÕNK direktor – eripedagoog Milena Pogodajeva.

Kõik keskuse töötajad omavad  häid praktilisi kogemusi töös erivajadustega lastega ja nende vanematega.

Keskuse spetsialistid osutavad nõustamisteenust nii eesti  kui ka vene keeles. Vajadusel nõustatakse ka soome ja inglise keeles.

Tallinna Õppenõustamiskeskus on multifunktsionaalne keskus, kus on võimalik saada spetsialistide nõustamisteenust ja abi – eripedagoogidelt, logopeedidelt ja psühholoogidelt;  osaleda koolitustel, seminaridel ja supervisioonidl.

Tänu Tallinna linna toetusele ja abile saavad eelkooliealised lapsed alates 1. veebruarist 2016 võimaluse saada  regulaarset logopeedilist – , eripedagoogilist, –  ja psühholoogilist abi gruppides või vajadusel individuaalselt. Logopeedilist, eripedagoogilist ja psühholoogilist abi  osutatakse  eesti ja vene keeles. Korrigeeriva abi järele on suur vajadus, kuna spetsialistide vähesuse tõttu on järjekorrad abi saamiseks kasvanud pikaks ja pääsemine spetsialistide juurde on raskendatud. On selge, et ainult lapse nõustamine ei ole piisav, et korrigeerida lapsel ilmnenud häireid ühes või teises valdkonnas. Selleks on spetsialistil  vaja lapsega süsteemselt töötada ja anda talle piisavalt ka  spetsiifilist abi. Õppenõustamiskeskuse spetsialistid püüavad oma töös  arvestada igakülgselt nii laste kui ka vanemate vajadusi abi saamiseks.

Tallinna õppenõustamisekeskuses alates 2018/2019 õppeaastast alustas tööd spetsialist- ekspertide meeskond, kelle  eesmärk on toetada õpilasi ja nende vanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste, HEV-koordineerijaid  ning kooli juhtkonda, selleks, et iga õpilane õnnestuks oma haridustee läbimisel.

Alates 01.09.2018 pakub Tallinna õppenõustamiskeskuse (edaspidi TÕNK) koolituskeskus koolitusi Tallinna haridusasutustele ja teistele huvilistele.

Tallinna linna elanikele on kõik  õppenõustamiskeskuse teenused tasuta.

Tallinna Õppenõustamiskeskus planeerib tulevikus edasi arendada nii õppenõustamisteenuse kui ka järjepideva abi osutamist, laiendada pedagoogidele suunatud seminaride ja koolituste temaatikat, jätkata koostööd erinevate organisatsioonide ja struktuuride üksustega, et  antav  abi oleks igal tasandil reaalselt toimiv.

Oleme avatud koostööle ja uuendustele.