Meie keskus

Tere tulemast Tallinna Õppenõustamiskeskuse kodulehele!

Tallinna Õppenõustamiskeskus alustas oma tööd  teiste maakondade õppenõustamiskeskustega samal ajal – 2009. aastal ESF programmi „Õppenõustamisüsteemi arendamine“  raames.  Samas süsteemis töötati kuni 2014 aastani. Keskuses töötas siis 11 eripedagoogi, 10 psühholoogi, 12 logopeedi ja 3 sotsiaalpedagoogi. Kokku teostati antud ajavahemikus 5602 individuaalset nõustamist, 488 perenõustamist, 1350 kaugnõustamist telefoni ja meili teel, 1368 grupinõustamist, lisaks teostati 455 vaatlust haridusasutustes kohapeal. Kokku nõustati 15005 last, 7268 lapsevanemat, 7203 pedagoogi ning  erinevate haridusasutuste töötajat  ja spetsialisti.

Kahel korral tunnistati Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid parimateks nõustajateks Eesti õppenõustamissüsteemis. 2011. aastal pälvis nimetatud tunnustuse sotsiaalpedagoog Leena Arras ja 2013. aastal eripedagoog Milena Pogodajeva.

2014.aasta septembrist alustasid Eestis tööd SA Innove haldusalas „Rajaleidja“ keskused. Tallinnas alustas tööd „Põhja – Eesti Rajaleidja“ keskus, kattes õppe- ja karjäärinõustamise teenusega nii Harjumaa kui ka Tallinna.

Kuna „Rajaleidja“ keskuse tööpiirkond oli liiga suur ja abivajajad pidi pikalt ootama järjekorras, et saada nõustamistele  ja pääseda nõustamiskomisjonidesse, siis taasalustas Tallinn oma õppenõustamiskeskuse tööga ja avas 23. jaanuaril 2015.  aastal uuesti Tallinna Õppenõustamiskeskuse.

5.oktoobril 2017 kinnitas Tallinna Linnavolikogu TÕNK rajamise iseseisva munitsipaalasutusena. Ning 22. novembril 2017 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega kinnitatakse Milena Pogodajeva Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori ametikohale.

Praegu töötab keskuses 43 pädeva kvalifikatsiooniga spetsialisti: eripedagoogid – Kaie Ojassalu, Marika Leemet, Svetlana Botnarjuk, Merike Lepp, Triinu Mölter, Jekaterina Tšukardina, Katrin Koger, Jekaterina Chernousova; eripedagoog-liikumisõpetaja Aneta Raudvee; logopeedid – Kaia Maripuu, Katrin Elme, Linnu – Lydia Mae, Tatjana Solts, Mai Uudevald, Olga Muzõka, Olga Priimann, Anna Malahhova, Rita Korbelainen, Ilme Tago, Yogita Sharma, Hille-Mai Seero, Liis Veske, Olga Hutorovskaja, Natalja Panova, Albina Bjurkland, Elvira Solovjova, Loona Kattai, Aleksandra Ušanova, Iren Pilnikova; psühholoogid – Lilia Tkatš, Kärt Käesel, Heli Rand, Saale Kibin, Ada Kesonen, Nadežda Kirillova, Olga Minajeva, Jelena Petrenko, Olga Nassonova, Ingel Lilienberg; sotsiaalpedagoog Mariann Lambing, lastepsühhiaater – Mallika Koel, keskuse koordinaator – eripedagoog Ruuda Lind ja TÕNK director – eripedagoog Milena Pogodajeva.

Kõik keskuse töötajad omavad  häid praktilisi kogemusi töös erivajadustega lastega ja nende vanematega.

Keskuse spetsialistid osutavad nõustamisteenust nii eesti  kui ka vene keeles. Vajadusel nõustatakse ka soome ja inglise keeles.

Tallinna Õppenõustamiskeskus on multifunktsionaalne keskus, kus on võimalik saada spetsialistide nõustamisteenust ja abi – eripedagoogidelt, logopeedidelt, psühholoogidelt ja psühhiaatrilt;  osaleda koolitustel, seminaridel ja supervisioonidl;  töötada pedagoogide ja lastevanematega koos tugigruppides.

Tänu Tallinna linna toetusele ja abile saavad eelkooliealised lapsed alates 1. veebruarist 2016 võimaluse saada  regulaarset logopeedilist – , eripedagoogilist, –  ja psühholoogilist abi gruppides või vajadusel individuaalselt. Logopeedilist abi osutatakse  eesti ja vene keeles, eripedagoogilist  abi eesti  ja vene keeles ja psühholoogilist  abi ka eesti ja vene keeles. Korrigeeriva abi järele on suur vajadus, kuna spetsialistide vähesuse tõttu on järjekorrad abi saamiseks kasvanud pikaks ja pääsemine spetsialistide juurde on raskendatud. On selge, et ainult lapse nõustamine ei ole piisav, et korrigeerida lapsel ilmnenud häireid ühes või teises valdkonnas. Selleks on spetsialistil  vaja lapsega süsteemselt töötada ja anda talle piisavalt ka  spetsiifilist abi. Õppenõustamiskeskuse spetsialistid püüavad oma töös  arvestada igakülgselt nii laste kui ka vanemate vajadusi abi saamiseks.

Tallinna linna elanikele on kõik  õppenõustamiskeskuse teenused tasuta.

Tallinna Õppenõustamiskeskus planeerib tulevikus edasi arendada nii õppenõustamisteenuse kui ka järjepideva abi osutamist, laiendada pedagoogidele suunatud seminaride ja koolituste temaatikat,  aktiviseerida pedagoogide ja lapsevanemate tugigruppide tegevust,  jätkata koostööd erinevate organisatsioonide ja struktuuride üksustega, et  antav  abi oleks igal tasandil reaalselt toimiv. Oleme avatud koostööle ja uuendustele.