Eripedagoog-muusikaõpetaja

aneta

Kelli Kiipus

Töötan muusikaterapeudina laste, noortege ja täiskasvanutega. Olen omandanud hariduse Tallinna Ülikoolis. Lisaks olen läbinud järgmised koolitused:

“Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine” (Tartu Ülikool), Tantsu- ja Liikumisteraapia alused (Tallinna Ülikool), Metafoorkaartide koolitus (MTÜ Mahena), Mänguteraapia koolitus (Tarkustekool), DJ koolitus (3K Stuudio), „Kuidas toetada ja mõista last kunstiteraapia põhimõtteid kasutades” (Helen Tartes Babkina).

Olen käinud end arendamas ka välismaal erinevates lühiajalistes noortevahetustes, mis on seotud kunsti ja muusikaga.

Muusikateraapia on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeutiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada  füüsilisi, emotsionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi.

Minu juurde tulles mängime pilli, laulame, liigume, kuulame muusikat ja teeme teisi erinevaid loovaid tegevusi! Eelduseks EI ole muusikalised oskused! Tule nii, nagu oled!

Ootan Sind!