Individuaalnõustamine

REGISTREERIMISLEHT INDIVIDUAALNÕUSTAMISELE

  Juhtumi nr.

  Nõustamise tüüp

  Registreerimisaeg

  Koordinaator

  Juhtumijuht

  Eriala

  Pöörduja

  Ees- ja perekonnanimi *

  Seotud lapsega *

  Aadress / asutus *

  Telefon *

  Email *

  Laps / Õpilane

  Ees- ja perekonnanimi *

  Sugu *

  Sünniaeg *

  Haridusasutus *

  Klass / rühm *

  Elukoht *

  Ees- ja perekonnanimi

  LAPSE / ÕPILASE SEADUSLIK ESINDAJA (juhul, kui esindaja ei ole pöörduja)

  Aadress

  LAPSE / ÕPILASE SEADUSLIK ESINDAJA (juhul, kui esindaja ei ole pöörduja)

  Telefon

  LAPSE / ÕPILASE SEADUSLIK ESINDAJA (juhul, kui esindaja ei ole pöörduja)

  Email

  LAPSE / ÕPILASE SEADUSLIK ESINDAJA (juhul, kui esindaja ei ole pöörduja)

  Pöördumise põhjus *

  Varasemad pöördumised spetsialistide poole *

  Antud soovitused *

  Nõustaja, olles saanud registreerimislehe, võtab pöördujaga ühendust 5 tööpäeva jooksul *

  Nõustamise keel *

  Koordinaator märge

  Esmane nõustaja

  Lapse/õpilase seadusliku esindajana kinnitan nõusoleku allkirjaga

  Esmase nõustaja allkiri

  Nõustamisprotsess lõpetatud. Soovitati

  Kuupäev

  Direktori allkiri