Avaleht

23. jaanuaril 2015 õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks alustas taas tööd Tallinna Õppenõustamiskeskus.
5. oktoobril 2017 kinnitas Tallinna Linnavolikogu TÕNK rajamise iseseisva munitsipaalasutusena.
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ning sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

TÕNK väärtused:

  professionaalsus ja kompetentsus

  usaldusväärsus

  paindlikkus

  nähtavus ja kättesaadavus

  järjepidevus

  meeskonnatöö

  võrgustikutöö

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid, nõustamine on tasuta.

________________________________________________________________________________________________

TÄHTIS INFO!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse projekt Tallinna lasteaedades 4-5 aastastele lastele logopeedilise abi osutamiseks

Alates 2016 aasta septembrist osutab Tallinna Õppenõustamiskeskus esmatasandi logopeedilist abi Tallinna lasteaedade 4-5,5 aastastele lastele.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et esmatasandi logopeed ei tegele kompleksse kõnehäirega lastega.

TÕNK esmatasandi logopeedi sihtgrupiks on lasteaiaelised kergemate hääldusprobleemidega lapsed (nt mõne hääliku vaeghääldus), kes on kas kodused või kelle lasteasutuses ei ole logopeedi.

Erirühma logopeed on ka lasteasutuse logopeed!

Esmatasandi logopeediteenusele suunab lapsi ainult läbi viidud kõnehindamise tulemuste alusel TÕNK logopeed-nõustaja (e. II tasandi logopeed), mitte lasteaia direktor/õpetaja, perearst, kliiniku logopeed jne.

Esmatasandi logopeed tegeleb vaeghääldusega lapsega iganädalaselt kuni lapse häälduse normaliseerumiseni logopeedi hinnangu alusel, maksimaalselt kuni 16 korda. Järgneva abi vajadusel saab lapsevanem teha uue taotluse esmatasandi logopeedi teenusele.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse esmatasandi eripedagoogi tegevus

Tallinna õppenõustamiskeskuse esmatasandi eripedagoogi sihtgrupiks on lasteaiaealised (vanuses  4 – 7a ) ja   kooliealised (vanuses 7 – 17a ) tuge vajavad õpiraskustega ja spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed.

Lasteaiaealiste ja  kooliminevate lastega töötava esmatasandi   eripedagoogi tegevuse põhieesmärk on: lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut eakohase normi suunas.

Esmatasandi eripedagoogi tugiteenus võib seisneda individuaalses, paari –  ja / või väikerühma tegevuses.