Avaleht

23. jaanuaril 2015 õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks alustas taas tööd Tallinna Õppenõustamiskeskus.
5. oktoobril  2017 kinnitas Tallinna Linnavolikogu TÕNK rajamise iseseisva munitsipaalasutusena.
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine.

TÕNK väärtused:

  professionaalsus ja kompetentsus

  usaldusväärsus

  paindlikkus

  nähtavus ja kättesaadavus

  järjepidevus

  meeskonnatöö

  võrgustikutöö

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid, nõustamine on tasuta.

________________________________________________________________________________________________

TÄHTIS INFO!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse pilootprojekt Tallinna Lasteaedades 4-5 aastastele lastele logopeedilise abi osutamiseks

On heameel teatada, et alates 2016 aasta septembrist osutab Tallinna Õppenõustamiskeskus esimese taseme logopeedilist abi Tallinna linna toel käivitunud pilootprojekti raames Tallinna lasteaedade 4-5 aastastele lastele.

2016 – 2017 õppeaastal said logopeedilist abi Mustamäe ja Kesklinna nende lasteaedade lapsed, kus polnud tööl logopeedi. 2017 – 2018 õppeaastal ühinesid pilootprojektiga Nõmme ja Lasnamäe lasteaiad. Alates septembrist 2018 planeerime lülitada projekti Põhja – Tallinna, Haabersti  ja Kristiine linnaosade lasteaiad.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et esimese tasandi logopeedilist abi saavad Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistidelt  need  4-5 aastased lapsed, kellel esinevad kergemad kõnehäired – nt vaeghääldusega lapsed. Projektis ei osale need lapsed, kellel on rehabilitatsiooniplaan, kes käivad erirühmades või saavad logopeedilist abi oma lasteaias. Projekt on mõeldud lastele, kelle lasteaias ei ole logopeedi.

Lasteaia erirühma logopeed on spetsialist, kes töötab vastavas lasteaias.