Avaleht

Tähelepanu! 

Seoses Tallinna Õppenõustamiskeskuse töötajate puhkustele minekuga teatame oma töökorralduse muutusest.

Teie pöördumisi võtame vastu kuni 09.06.2016. Alates 01.07.2016 kuni 15.08.2016 on TÕNK spetsialistid puhkusel.

Peale 09.06.2016 saabunud kirjadega tegeletakse alates 15.08.2016.

 

23. jaanuaril 2015 õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks alustas taas tööd Tallinna Õppenõustamiskeskus.
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine.

TÕNK väärtused:

  professionaalsus ja kompetentsus

  usaldusväärsus

  paindlikkus

  nähtavus ja kättesaadavus

  järjepidevus

  meeskonnatöö

  võrgustikutöö

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid, nõustamine on tasuta.