Avaleht

23. jaanuaril 2015 õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks alustas taas tööd Tallinna Õppenõustamiskeskus.
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline ja psühholoogiline nõustamine.

TÕNK väärtused:

  professionaalsus ja kompetentsus

  usaldusväärsus

  paindlikkus

  nähtavus ja kättesaadavus

  järjepidevus

  meeskonnatöö

  võrgustikutöö

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid, nõustamine on tasuta.

________________________________________________________________________________________________

TÄHTIS INFO!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse pilootprojekt esmatasandi logopeedilise abi osutamiseks 3- 4 aastastele lastele.

Teatame teile, et 2016 aasta sügisel alustab Tallinna Õppenõustamiskeskus pilootprojektiga esimese astme logopeedilise abi osutamiseks eelkooliealistele lastele.

2016 /2017 õppeaastal saavad esmatasandi logopeedilist abi 3-4 aastased lapsed Tallinna Kesklinna ja Mustamäe piirkondade neist lasteaedadest, kus ei tööta logopeed. Kahjuks ei suuda meie spetsialistid tagada esimese astme abi sel õppeaastal kõigis Tallinna linnaosades. Käesoleval õppeaastal tegeleme siiski pilootprojekti raames  vaid eelpool nimetatud linnosade lasteaedade 3 – 4 aastaste lastega.

2017. aasta sügisel liituvad pilootprojektiga uued linnaosad –  Lasnamäe ja Nõmme. Järk – järgult kaasame projekti kõigi Tallinna linnaosade lasteaiad.