Avaleht

23. jaanuaril 2015 õppenõustamisteenuse kättesaadavuse parendamiseks alustas taas tööd Tallinna Õppenõustamiskeskus.
5. oktoobril 2017 kinnitas Tallinna Linnavolikogu TÕNK rajamise iseseisva munitsipaalasutusena.
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ning sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

TÕNK väärtused:

  professionaalsus ja kompetentsus

  usaldusväärsus

  paindlikkus

  nähtavus ja kättesaadavus

  järjepidevus

  meeskonnatöö

  võrgustikutöö

Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid, nõustamine on tasuta.

________________________________________________________________________________________________

TÄHTIS INFO!

Tallinna Õppenõustamiskeskuse projekt Tallinna Lasteaedades 4-5 aastastele lastele logopeedilise abi osutamiseks

On heameel teatada, et alates 2016 aasta septembrist osutab Tallinna Õppenõustamiskeskus logopeedilist abi Tallinna linna toel käivitunud projekti raames Tallinna lasteaedade 4-5 aastastele lastele.

2016 – 2017 õppeaastal said logopeedilist abi Mustamäe ja Kesklinna nende lasteaedade lapsed, kus polnud tööl logopeedi. 2017 – 2018 õppeaastal ühinesid pilootprojektiga Nõmme ja Lasnamäe lasteaiad. Alates septembrist 2018 lülitame projekti Põhja – Tallinna ja Kristiine linnaosade lasteaiad ning alates septembrist 2019 Haabersti  ja Pirita linnaosade lasteaiad.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et regulaarset logopeedilist abi (kõneravitunnid) saavad Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistidelt  need  4-5 aastased lapsed, kellel esinevad kergemad kõnehäired – nt vaeghääldusega lapsed. Projektis ei osale need lapsed, kellel on rehabilitatsiooniplaan, kes käivad erirühmades või saavad logopeedilist abi oma lasteaias. Projekt on mõeldud lastele, kelle lasteaias ei ole logopeedi.

Lasteaia erirühma logopeed on spetsialist, kes töötab vastavas lasteaias.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse kooli spetsialist – ekspertide meeskond

Tallinna õppenõustamisekeskuses alustavad alates 2018/2019 õppeaastast tööd spetsialist- ekspertide meeskond, kelle  eesmärk on toetada õpilasi ja nende vanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste, HEV-koordineerijaid  ning kooli juhtkonda, selleks, et iga õpilane õnnestuks oma haridustee läbimisel.

TÕNK eripedagoog-liikumisõpetaja

Alates 2018 septembrist II poolest alustab tööd eripedagoog-liikumisõpetaja, kes kasutab eripedagoogilisi metoodikaid oma töös neurodünaamilise võimlemise läbiviimisel. Keskuses on vajalikud tingimused loodud.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse koolituskeskus

Alates 01.10.2018 pakub Tallinna õppenõustamiskeskuse koolituskeskus tasuta koolitusi .

Tallinna Haridusameti toel korraldavad Tallinna õppenõustamiskeskuse spetsialistid  erinevatel teemadel koolitusi üldhariduskoolide ja alushariduse õpetajatele ning teistele haridusvaldkonna töötajatele.

TÕNK majandustegevusteade nr. 204077 on kättesaadav Eesti Hariduse Infosüsteemi registrist  (EHIS).