Uudised

14.03.2017

Koolitus õpetajatele

Juba kolmas kord Tallinna õppenõustamiskeskus (TÕNK) koos Tallinna Haridusametiga pakub lasteaeda õpetajatele võimalust osaleda koolitusel „HEV lastega tehtava töö iseärasused“

Koolitus sisaldab 6 teemat:

– Arengulise erivajadusega lapse toetamise süsteem lasteaias: lapse toetamine rühmas, lasteaias ja abi väljaspool haridusasutust. (I, II ja III tasand)

– Agressiivselt käituv laps lasteaias – võimalikud põhjused, sekkumised

– Koolieelse lapse kõne, kõneprobleemidega laps lasteaias

– Autistlike- ning hüperaktiivsete  joontega ja kohanemisraskustega  laps lasteaias

– Suhtlemine lapsevanematega, rasked kõnelused

– Poisid ja tüdrukud – kaks erinevat maailma (venekeelses rühmas)

– Kuulmis-erivajadusega laps tavalasteaias (eestikeelses rühmas)

Koolitus toimub eesti- ja vene keeles.

Osalejatele koolitus tasuta.

Eestikeelne koolitus toimub Tallinna Meelespea Lasteaias neljapäeviti alates 16.03.2017 kuni 20.04.2017

Venekeelne koolitus toimub Tallinna Lindakivi Lasteaias reedeti alates 17.03.2017 kuni 28.04.2017