Koolitused

obuchenie

Tallinna Haridusameti toel korraldavad Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialistid erinevatel teemadel  koolitusi  üldhariduskoolide ja alushariduse õpetajatele.Koolitustel saadud tagasiside põhjal koostati eripedagoogilist temaatikat sisaldav koolituskava, mis pakub huvi  õpetajatele – praktikutele.

Koolitused aiatavad teostada riiklikku „elukestva õppe strateegiat.“