Koolituskalender

Koolitustele registreerimine toimub LTP kaudu järgmisel lingil https://linnatootaja.tallinn.ee/. Valige palun rubriik “Koolituse otsing” ja koolitusasutuseks märkige  Tallinna Õppenõustamiskeskus.

Tõend koolitusel osalemise kohta saadetakse e-mailile kõikidele seminaril osalenutele peale koolitust 2 nädala jooksul.

Tutvu ka Tallinna Õpetajate Maja koolitustega: https://opetajatemaja.ee/koolitused/