Koolituskalender

Oleme kõikidele meie seminaride ja koolituste osalenutele väga tänulikud välja näidatud huviosalemise ja usalduse eest TÕNK koolituskeskuse vastu.

Samuti täname meie partnereid abi ja meeldiva koostöö eest!

Suured tänud ja tagasiside eest – arvamuste nii suuliste ku ka kirjalike. See on hindamatu ja suur tugi TÕNK koolituskeskuse edaspidisel arengul.

Edastatud soovid teemade osas, mis on välja toodud tagasiside ankeetides, lähevad järgmise hooaja programmi aluseks.

Meil on hea meel, et Te olite meiega!
Uute kohtumisteni uuel õppeaastal!

 

Korraldatud koolituste tulemused perioodil oktoober 2018- mai 2019

Perioodil oktoober 2018 – aprill 2019 oli kavandatud  ja korraldatud 59 koolitust Tallinna haridusasutuste  pedagoogilisele personalile, neist 33 lasteaedadele, 26 koolidele.

Eesti õppekeelega oli korraldatud 27 koolitust, neist 17 lasteaedadele, 10 koolidele.

Vene õppekeelega oli korraldatud 32 koolitust,  neist 16 lasteaedadele, 16 koolidele.

Koolituste läbiviimiseks oli kaasatud 22 TÕNK spetsialisti ( 12 venekeelseid, 10 eestikeelseid)

Koolitustele registreerus 1121 inimest, neist lasteaedadest 669, koolidest 452.

Koolitustest võtsid osa 975 inimest, neist lasteaedadest 583, koolidest 392.

Väljastatud tõendite arv 965, neist lasteaedade õpetajatele – 580, koolide õpetajatele ja tugispetsialistidele 385.

Alates veebruarist 2019 Tallinna Õppenõustamiskeskus hakkas korraldama  õppeasutustele tellimuskoolitusi .

Perioodil veebruar – mai 2019 oli korraldatud 23 tellimuskoolitust,  registreerus 731 inimest, osales kokku 603 inimest.

Lasteaedades  korraldati 18 tellimuskoolitust. Õpetati 392  inimest, neist vene õppekeelega- 207 inimest, eesti õppekeelega- 185 inimest.

Koolides korraldati 5 tellimuskoolitust. Õpetati 211 inimest, neist vene õppekeelega – 166 inimest, eesti    õppekeelega – 45 inimest.

TÕNK koolitustel ja tellimuskoolitustel osales kokku 1578 inimest.