Koolituskalender

TÕNK Koolituskeskuse koolituskava 2020-2021 õ.a.

  • Aprill 2021

Aprillikuus TÕNK koolituskeskus pakub distantsõpet veebikeskkonnas ja kontaktõpet.

Ühest asutusest registreeritakse mitte rohkem kui 2 inimest kui ei ole teisiti kokku lepitud! Teised soovijad lisatakse ootenimekirja. TÕNK koolituskeskus jätab endale õiguse koostada ise õppegrupid. Oma mitteosalemisest palume teavitada vähemalt 2 päeva ette: koolitusjuht@tonkeskus.ee või tel. 59 12 17 61

 

 

TÕNK KOOLITUSED LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
Seminari teema Koolitaja Kuupäev Toimumiskoht Sihtrühm Lisainfo
1. ATH ja autismispektri häirega laps lasteaias. Eesti keele õpetamine erivajadustega lastele.
Registreerimine
Kaie Ojassalu, TÕNK eripedagoog
koostöös Krookus Koolitused MTÜ
12.04.2021
13.00 – 17.00
Salvestatud koolitus youtubis Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 20 inimest
2. Laste käitumisprobleemide ennetamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine lasteaias.
Registreerimine
Kärt Käesel, TÕNK psühholoog-nõustaja 26.04.2021
13.30 – 15.00
Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 20 inimest
TÕNK KOVISOONID LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
1. Kovisioon lasteaiaõpetajatele.
Registreerimine
Ingrid Veskiväli, TÕNK eripedagoog-logopeed/ekspert 06.04.2021
13.00 – 14.30
Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Grupi suurus: kuni 10 inimest
TÕNK KOOLITUSED KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Kuidas mina saan toetada õpilast tema karjääri kujundamisel.
Registreerimine
Mariann Lambing, TÕNK sotsiaalpedagoog-ekspert 20.04.2021
15.00 – 16.30
Zoom keskkond Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 20 inimest
2. Metafoorkaardid.
Registreerimine
Ada Kesonen,
TÕNK psühholoog-ekspert
28.04.2021
14.00 – 15.30
Tondi 40 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Õppekava
Grupi suurus: kuni 10 inimest
TÕNK KOVISOONID KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Kovisioon sotsiaalpedagoogidele.
Registreerimine
Mariann Lambing, TÕNK sotsiaalpedagoog-ekspert 07.04.2021
15.00 – 16.30
Zoom keskkond Kooli sotsiaalpedagoogid Grupi suurus: kuni 10 inimest
2. Kovisioon HEVKO.
Registreerimine
Ada Kesonen,
TÕNK psühholoog-ekspert
29.04.2021
14.00 – 16.00
Zoom keskkond HEVKO Grupi suurus: kuni 10 inimest