Koolituskalender

TÕNK Koolituskeskuse koolituskava 2022-2023 õ.a.

  • Detsember 2022

Ühest asutusest registreeritakse mitte rohkem kui 2 inimest kui ei ole teisiti kokku lepitud! Teised soovijad lisatakse ootenimekirja. TÕNK koolituskeskus jätab endale õiguse koostada ise õppegrupid. Oma mitteosalemisest palume teavitada vähemalt 2 päeva ette: koolitusjuht@tonkeskus.ee või tel. 59 12 17 61

Anname teile teada, et registreerimine meie koolitustele on avatud LTP portalis.

Koolitustele registreerimine toimub LTP kaudu järgmisel lingil https://linnatootaja.tallinn.ee/. Valige palun rubriik “Koolituse otsing” ja koolitusasutuseks märkige  Tallinna Õppenõustamiskeskus.

Tõend koolitusel osalemise kohta saadetakse e-mailile kõikidele seminaril osalenutele peale koolitust 2 nädala jooksul.

 

 

TÕNK KOOLITUSED LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
Seminari teema Koolitaja Kuupäev Toimumiskoht Sihtrühm Lisainfo
1. Kõnepuudega laste logopeediline hindamine – metoodika tutvustamine (vene keeles). Tatjana Solts, TÕNK logopeed-nõustaja 08.12.2022 13.00-14.30 Martsa 2 Lasteaia logopeedid Kuni 20 in.
2. Liikumisteraapia (vene keeles).
Aneta Raudvee, TÕNK eripedagoog-liikumisõpetaja 15.12.2022 13.00-14.30 Martsa 2 Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 15 in.
3. Käitumisprobleemid rühmas, sotsiaalsete oskuste arendamise võtteid (eesti keeles). Kärt Käesel, TÕNK psühholoog 19.12.2022 13.00-14.30 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
TÕNK KOVISOONID LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
Ei ole
TÕNK KOOLITUSED KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. “Erivajadustega õpilase määratlemine ja tema vajaduste selgitamine koolis. Sihtrühm: alustavale õpetajale” (eesti keeles). Ingrid Veskiväli, TÕNK logopeed/eripedagoog- ekspert 07.12.2022 14.00-15.30 Tondi 40 Alustavale kooliõpetajad Kuni 20 in.
2. Neuropsühholoogiline lähenemine käekirja korrigeerimiseks (vene keeles) – 2 osa. Aleksandra Melnikova,  TÕNK eripedagoog 13.12.2022 14.00-15.30 Martsa 2 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Rühm on täis
TÕNK KOVISOONID KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Koolipsühholoogide kovisioon (eesti keeles). Ada Kesonen, TÕNK psühholoog-ekspert 08.12.2022
14.00-17.00
Tondi 40 Kooli tugispetsialistid Rühm on täis
2. Sot. pedagoogide kovisioon (vene keeles) Natalja Tur, TÕNK sotsiaalpedagoog-ekspert 06.12.2022
14.00-16.00
Martsa 2 Sot. pedagoogid
Kooli tugispetsialistid
Kuni 15 in.
Tutvu ka Tallinna Õpetajate Maja koolitustega: https://opetajatemaja.ee/koolitused/