Koolituskalender

TÕNK Koolituskeskuse koolituskava 2021-2022 õ.a.

  • November 2021

Ühest asutusest registreeritakse mitte rohkem kui 2 inimest kui ei ole teisiti kokku lepitud! Teised soovijad lisatakse ootenimekirja. TÕNK koolituskeskus jätab endale õiguse koostada ise õppegrupid. Oma mitteosalemisest palume teavitada vähemalt 2 päeva ette: koolitusjuht@tonkeskus.ee või tel. 59 12 17 61

Anname teile teada, et alates oktoobrist on avatud registreerimine meie koolitustele LTP portalis.

Koolitustele registreerimine toimub LTP kaudu järgmisel lingil https://linnatootaja.tallinn.ee/Valige palun rubriik “Koolituse otsing” ja koolitusasutuseks märkige  Tallinna Õppenõustamiskeskus.

Anname teada, et osaleda saavad ainult vaktsineerimiskuuri läbinud!!!!!

 

TÕNK KOOLITUSED LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
Seminari teema Koolitaja Kuupäev Toimumiskoht Sihtrühm Lisainfo
1. Laste käitumisprobleemide ennetamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine (eesti keeles). Kärt Käesel, TÕNK psühholoog- nõustaja 01.11.2021 13.00-14.00 Tondi 40 Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
2. Kaasav haridus (vene keeles).
Svetlana Botnarjuk, TÕNK eripedagoog- nõustaja 17.11.2021 13.30-15.00 Tondi 40 Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
3. Kinesioloogiliste harjutuste kasutamine eelkoolieas (vene keeles). Jekaterina Tšukardina, TÕNK eripedagoog- nõustaja 18.11.2021 13.30-15.00 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 20 in.
4. Peenmotoorika arendamine (vene keeles). Tatjana Solts, TÕNK logopeed-nõustaja 19.11.2021 13.00-17.00 Salvestatud koolitus youtubis Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 15 in.
TÕNK KOVISOONID LASTEAIAÕPETAJATELE (TALLINNA LASTEAIAD)
1. Supervisioon lasteaiaõpetajatele (eesti keeles). Saale Kibin, TÕNK psühholoog-nõustaja 01.11.2021 14.00-17.00 Zoom keskkond Rühmaõpetajad,
lasteaia tugispetsialistid
Kuni 15 in.
TÕNK KOOLITUSED KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)
1. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (vene keeles). Natalija Tsõmbaljuk, sotsiaalpedagoog 03.11.2021 14.00-15.30 Zoom keskkond Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
2. Tunnetusprotsesside mõju õppimisele (eesti keeles). Marika Leemet, TÕNK eripedagoog-nõustaja 04.11.2021 14.30-16.00 Tondi 40 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
3. Mandala (vene keeles). Nadezda Kirillova
TÕNK psühholoog-ekspert
16.11.2021 15.00-16.30 Martsa 2 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
4. Õpetaja heaolu tõstmise ja stressijuhtimise teejuht – “Õpetaja saab hakkama!” (eesti keeles). Kärt Käesel, TÕNK psühholoog- nõustaja 22.11.2021 15.00-16.30 Tondi 40 Kooliõpetajad
Kooli tugispetsialistid
Kuni 20 in.
TÕNK KOVISOONID KOOLIÕPETAJATELE (TALLINNA KOOLID)