Koolituskalender

TÕNK Koolituskeskuse koolituskava 2019-2020 õ.a.

Tanäme kõiki meie  koolitustel osalejaid ja koostööpartnereid meeldiva koostöö eest! Suured tänud tagasiside andjatele! Oleme saanud positiivseid sõnumeid ja tähelepanekuid, mis on suureks toeks TÕNK koolituskeskuse edaspidisel arengul.

Aitäh teile,et olite meiega 2019-2020 õppeaastal! Uute kohtumisteni sügisel!

TÕNK koolitustegevuse tulemused 2019- 2020 õppeaastal

2019-2020 õppeaastal oli kavandatud  ja korraldatud 66 koolitust Tallinna haridusasutustele

pedagoogilisele personalile, sealhulgas 23 veebipõhist koolitust. Kokku oli läbi viidud 41 koolitust lasteaedadele, 25 koolitust koolidele.

Lisaks oli läbiviidud 10 kovisiooni, 10 koolitust tellimusel ja 11 koolitust koostöös teiste õppe- ja koolitusasutustega.

Koolituste läbiviimiseks oli kaasatud 29 TÕNK spetsialisti.

TÕNK koolitustel ja tellimus- ning koostöökoolitustel osales kokku 1560 inimest.

Muuhulgas TÕNK kovisioonidest võtsid osa 59 inimest.